تأمین مواد مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تأمین مواد اولیه همواره یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین فرآیندها در هر مجتمع تولیدی است. کیفیت محصولات تولیدی بستگی تام به نوع و مرغوبیت مواد اولیه داشته و از این‌رو صاحبان صنایع تولیدی حساسیتی خاص بر روی تأمین مواد اولیه دارند. علاوه بر کیفیت، قیمت نیز نقشی بسیار مهم در تهیه مواد اولیه دارد. بخصوص در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی گاه تا هشتاد درصدِ قیمت تمام شده مستقیما به قیمت مواد اولیه وابسته است.

همانگونه که ذکر شد، کیفیت و قیمت مواد اولیه در تعیین جایگاه محصولات تولیدی در بازار نقشی کلیدی دارند. شرکت تأمین کالا نکو اروند با درک اهمیت این موضوع، سعی بر تأمین و ارائه مواد اولیه مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دارد. این شرکت درنظر دارد با توجه به موقعیت بوجود آمده از شرایط پسابرجام، خدمات خود را در ارتباط با تأمین مواد مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز خدمات پس از فروش به بهترین شکل ممکن ارائه دهد.